Bezpečnostní kamerové systémy – CCTV

plug-free-img.png

Uzavřený televizní okruh (CCTV)

Systémy CCTV zaznamenávají v současné době veliký rozvoj a zvyšující se zájem ze strany investorů. Tyto systémy jsou nasazovány všude tam, kde je potřeba mít přehled a provádět nepřetržité monitorování výrobních procesů, pohybu osob, automobilů a materiálu. Jedná se zejména o sklady, výrobní činnosti, benzinové čerpací stanice, haly s nekontrolovatelným pohybem většího množství osob, ale i ke sledování soukromých pozemků a objektů, garáží, nebo veřejného prostranství.

Záznam lze pořizovat v několika režimech:

  1. nepřetržitý záznam – obraz z kamer bude zaznamenáván nepřetržitě
  2. detekce pohybu – automatické nahrávání v případě změny obrazu (pohyb, výrazná změnám světelných podmínek atd.), bude automaticky sepnut záznam a obraz bude zaznamenán, dále je možné, aby bylo nahrávání aktivováno poplachovým vstupem (například od EZS)
  3. záznam podle časového plánovače – nahrávání bude probíhat dle nastaveného časového rozvrhu. Každý den je možno nastavit individuálně.