Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)

plug-free-img.png

Co je co v elektronických zabezpečovacích systémech (EZS)?

Základem celého systému je zabezpečovací ústředna, která vyhodnocuje signály ze všech připojených periferií (pohybová čidla, magnetické kontakty, ovládací klávesnice, sirény atd…) a kontroluje jejich připravenost. Pomocí programovatelných výstupů je také možné ovládat další zařízení. Některé typy již mají telefonní komunikátor pro komunikaci s pultem centrální ochrany (PCO), či pro zasílání poplachových a informačních SMS. Případně je možné tyto komunikátory a další vstupní a výstupní moduly k ústřednám doplnit jako moduly.
Klávesnice je určena k ovládání a programování EZS. Informuje o stavu EZS, zobrazuje informace zapnutí či vypnutí celého systému, lze pomocí ní získat přehled o stavu detektorů, případně o poruchách systému. Pomocí klávesnice se zadávají uživatelské kódy pro zajištění či odjištění alarmu. Zajistit alarm lze i stiskem tzv. uživatelské klávesy.
Bezdrátové ústředny, nebo ústředny doplněné o bezdrátový modul lze ovládat jednoduše pomocí dálkového ovladače. Pomocí něho lze zabezpečovací systém zajistit, odjistit nebo vyvolat tichý tísňový poplach.

Detektory pohybu hlídají předem vymezený prostor a předávají ústředně informace o pohybu osob v jejich zorném poli. Pravidelně komunikují s ústřednou a předávají ji také informace o své připravenosti, nedovolené manipulaci a u bezdrátových typů stav baterie. Na základě těchto informací vyvolá ústředna poplach, či signalizuje poruchu.

PIR detektory se vyrábí v několika provedeních pro různé účely použití. Nejčastější je provedení na zeď, dále je možné setkat se s detektory pro umístění na strop. PIR detektory se vyrábí také v provedení odolném proti pohybu drobných zvířat.

Nejjednodušší způsob detekce narušení objektu je pomocí těchto detektorů. Používají se pro kontrolu otevření oken, dveří a jiných pohyblivých částí.

Tyto detektory reagují vyhlášením poplachu v případě rozbití skleněných výplní. Reagují na tříštění skla a tlakovou vlnu, která vzniká při rozbíjení skla.
Tyto detektory jsou jedno a více paprskové a reagují na přerušení paprsků mezi vysílačem a přijímačem. Jejich využití je jak v interiéru tak exteriéru.
Otřesové detektory se používají pro hlídání zdí, trezorů, dveří a všech ploch, které je potřeba překonat destrukčním způsobem.
Obsah accordion
Požární detektory a detektory úniku plynu se používají jako doplňková ochrana k EZS. Slouží k aktivaci alarmu v případě kdy dojde v hlídaném objektu ke vzniku požáru respektive k úniku plynu.

Sirény můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. Slouží k akustické signalizaci poplachu a zároveň mají za úkol znepříjemnit pobyt narušitele uvnitř hlídaného objektu.

Na PCO lze předat informaci o narušení střeženého prostoru, případně poruše systému. Obsluha pak zajistí vyslání pohotovostního zásahového vozidla k hlídanému objektu.
Nutná pevná linka ve střeženém objektu. Umožňuje předávat hlasové zprávy, umí komunikovat s PCO a slouží pro dálkovou zprávu systému pomocí PC. Kontroluje dostupnost telefonní linky.
V objektu není nutná pevná linka. Umožňuje odesílání poplachových nebo informačních SMS zpráv a přehrání hlasových zpráv. Umí komunikovat s PCO. Umožňuje dálkový přístup pro nastavení či ovládání systému z klávesnice telefonu nebo prostřednictvím PC a dálkové ovládání spotřebičů.
Ideálním řešením je myslet na instalaci EZS již při výstavbě nebo rekonstrukci objektu, který má být střežen. Je vhodné s odbornou firmou konzultovat a připravit návrh budoucího zabezpečovacího systému a objekt „prodrátovat“ i když zatím třeba s EZS nepočítáte, ale bude se instalovat někdy později. Instalace kabelů není nijak finančně náročná záležitost a v budoucnu je pak instalace EZS daleko jednodušší. Pokud hodláte zabezpečit již hotový dům, byt či chalupu není ale nic ztraceno. Dnes je na trhu množství kvalitních bezdrátových zabezpečovacích systémů. Jejich instalace s sebou nese jen minimální nutnost zásahu do interiéru bez nutnosti sekání do zdí či instalací lišt. Nutno počítat s výměnnou baterií v jednotlivých detektorech cca 1x ročně.